Služby

  • Špeciálne hydroizolácie striech, terás, zelených striech, bazénov (rekreačných a plaveckých), jazierok.
  • Izolácie proti vlhkosti, spodnej a tlakovej vode, ropným produktom, radónu.
  • Dodávka a montáž bleskozvodných zariadení (nových a rekonštrukcií).