Referencie

Medzi najvýznamnejšie objekty, na ktorých sme prevádzali strešné a spodné hydroizolácie SYSTÉMOM FATRAFOL patria:

Krajský úrad, Nitra
Televízne štúdio Koliba, Bratislava
Ceram Čab a. s., Nové Sady
Ponitianske osvetové strediko, Nitra
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPÚ Nitra
Objemová tepláreň, Štúrovo
Steindorfer, Topoľčany
ČOV-Topvar, Topoľčany
Lobbe s. r. o., Nitra
Poliklinika, Fatranská ul., Nitra
Poľnohospodárska knižnica, Štúrova ul., Nitra
SLOV-ALKO, Žiar nad Hronom
Slovenská poisťovňa, Coboriho ul., Nitra
LIGNOPROJEKT, Dúbravská ul., Bratislava
DSD RÖHRER, Trebatice
PAL HUHN, Školská ul., Vráble
AREPO s. r. o., Brezová pod Bradlom
OD DOMOS, Piešťany
CHEN-UNION s. r. o., Chotín
Zimný štadión, Martin
Duklianske kasárne, Bratislava
PHARMA TRADE, Štefánikova ul., Piešťany
Polyfunkčný komplex, Winterova ul., Piešťany
ČS Poltár
Kultúrny dom, Ružomberok
VETEX, Bratislava
Penzión, Mostná ul., Nitra
Psychiatrická liečebňa, Pezinok
SES a. s., Tlmače
Tesco, Nové Zámky